Səfirin tərcümeyi-halı

E M İ L        K Ə R İ M O V

(Tərcümeyi-hal)

____________________________________________________________________________________________________

D O Ğ U M  T A R İ X İ :              26 iyul 1966-cı il

DOĞ U M  Y E R İ :                      Azərbaycan, Bakı  şəhəri

A İ L Ə  V Ə Z İ Y Y Ə T İ :          Evlidir, iki əkiz qızı var.

_______________________________________________________________________________________________________________

T Ə H S İ L :

1983 - 1988                               Azərbaycan Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi

Sentyabr - Noyabr 1996            Diplomatlar üçün Kurslar. Türkiyə, Ankara şəhəri

Yanvar 1997                               Beynəlxalq Konfrans.  İsveç, Stokholm şəhəri

May - İyul 1997                          Ümumi və hərbi ingilis dili kursları. Müqəddəs Con adına Ripon və York Universiteti, Birləşmiş Krallıq,                                                           Ripon və York şəhərləri

4 - 11 Sentyabr 1997                 “Avropa İttifaqı və onun şərq qonşuları”; “Təhlükəsizlik, Əməkdaşlıq və    İnsan Haqları” adlı Halki                                                               Beynəlxalq Seminarı, vropa və Xarici siyasət üzrə Yunan Fondu, Yunanıstan, Halki

_______________________________________________________________________________________________________________

 İ Ş  T Ə C R Ü B Ə S I :

Avqust 2022 - bu günə kimi        Azərbaycan Respublikasının Küveyt Dövlətindəki Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri

2021 - Avqust 2022                     AR-in Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İdarəsinin Rəis Müavini

2020 - 2021                                 AR-in Xarici İşlər Nazirliyi, İkinci Avropa İdarəsinin Rəis Müavini, Cənubi Avropa Şöbəsinin Müdiri           

2016 - 2020                                 AR-in Xarici İşlər Nazirliyi, Ümumi Katibliyin Rəisi

2010 - 2015                                 AR-in Bolqarıstandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri

2005 - 2010                                 İqamətgahı Roma şəhərində olmaqla, eyni zamanda  AR-in San Marinodakı Fövqəladə və Səlahiyyətli                                                          Səfiri

2005 - 2010                                 İqamətgahı Roma şəhərində olmaqla, eyni zamanda AR-in Maltadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri

2004 - 2010                                 BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı yanında AR-in Daimi Nümayəndəsi

2004 - 2010                                 BMT-nin Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fondu yanında AR-in Daimi Nümayəndəsi

2004 - 2010                                 Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı yanında AR-in Daimi Nümayəndəsi

2004 - 2010                                 AR-in Italiyadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri

2004                                             AR-in Xarici İşlər Nazirliyi, İkinci (Şərq) ərazi Idarəsinin rəis müavini

2002-2004                                   AR-in Türkiyədəki Səfirliyinin  müşaviri

1998 – 2002                               AR-in Türkiyədəki Səfirliyinin üçüncü, ikinci, birinci katibi  

1995 - 1998                                AR-in Xarici İşlər Nazirliyi, Avropa, ABŞ və Kanada İdarəsinin üçüncü katibi

1988 - 1995                                AMEA Tarix İnstitutunun baş laborantı, kiçik elmi işçi

Arxiv üzrə axtarış